Jongeren  -  Gezinnen  -  Ouders  -  Partners

Gezinnen

  • problemen rond echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen
  • problemen rond de gezagsverhoudingen (bijvoorbeeld moeite met grenzen stellen, regels hanteren)
  • problemen met de onderlinge communicatie (bijvoorbeeld veel onderlinge ruzies, uit elkaar gegroeid zijn)
  • rouwverwerking in het gezin