Visie & Methodiek

 

In Praktijk Vesta wordt gewerkt vanuit de visie van de systeemtherapie. Dat wil zeggen dat de problemen van de cliënten gezien worden tegen de achtergrond van de wisselwerking met belangrijke andere mensen. Concreet betekent dit dat bij de start van de behandeling samen met de cliënt wordt onderzocht in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om belangrijke mensen (partner, gezinsleden, familieleden of vrienden) te betrekken bij de behandeling.

Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer. Dat kan zijn in de partnerrelatie, of binnen het gezin. Dan ligt het voor de hand om de behandeling op het hele “systeem” te richten. Zijn de problemen meer individueel van aard, dan wordt er gekozen voor een individuele behandeling.
Naast systeemtherapeutisch wordt er ook gewerkt met technieken uit de clientgerichte therapie, gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Voor traumabehandeling wordt gebruik gemaakt van EMDR en exposure.