Kosten

Tarieven per 1 januari 2024

Ik werk sinds 2015 grotendeels contractvrij (voor 2024 heb ik een contract afgesloten met DSW en Zorg en Zekerheid). Dat betekent dat ik met de meeste zorgverzekeraars geen contract heb afgesloten. Ik wil hiermee afstand nemen van de toenemende invloed die de zorgverzekeraars hebben op de inhoud van mijn beroepsuitoefening. Een voorbeeld hiervan is dat zorgverzekeraars een zogenaamd omzetplafond vaststellen, zodat het kan zijn dat ik in de loop van het jaar door het door hen vastgestelde budget heen ben en geen nieuwe cliënten van de betreffende verzekeraar meer kan aannemen. Door dit soort invloed buiten mijn praktijk te houden kan ik me volledig concentreren om optimale geestelijke gezondheidszorg te leveren die nodig is voor uw specifieke persoonlijke behandeling. Meer informatie over contractvrij werken vindt u op de website contractvrijepsycholoog.nl

 

Jeugdzorg (tot 18 jaar)

De behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed via de gemeente. 

Omdat Psychologie Praktijk Vesta geen contracten met gemeenten afgesloten heeft, kunnen behandelingen aan jeugdigen niet vergoed worden. 

Als u zelf wilt betalen kunt u gewoon bij Psychologie Praktijk terecht voor behandeling. De behandeling van uw zoon of dochter is dan voor eigen rekening. 

 Het tarief is €131,82 per consult van 45 minuten 

Dit is het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde  tarief ‘niet basispakketzorg consult’. Dit bedrag wordt per consult bij u in rekening gebracht. U betaalt dus zelf en kunt de factuur niet indienen bij de gemeente.

 

Volwassenen

Verwijsbrief

Voor vergoeding door de zorgverzekering is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze verwijsbrief mag niet ouder zijn dan 9 maanden. Ook is het belangrijk dat er een vermoeden beschreven staat van een DSM-5 stoornis, dat de persoonlijke AGB-code van de huisarts/verwijzer er in staat en dat je een verwijzing hebt naar de Generalistische Basis GGZ. Deze dingen weet de huisarts vaak ook.


Sinds 2022 heeft de De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het ZorgPrestatieModel (ZPM) ingevoerd. Daarin staan de regels  en tarieven opgesteld voor de Geestelijke Gezondheidszorg. De eerste fase van uw behandeling bestaat uit diagnostiek-consulten. De vervolgfase bestaat uit behandeling-consulten. Praktijk Vesta hanteert voor elke fase de door de NZa vastgestelde tarieven voor vergoede zorg:

Diagnostiek consult van 60 minuten € 183,44 
Diagnostiek consult van 45 minuten  € 159,70 

Behandeling consult van 60 minuten € 161,46 
Behandeling consult van 45 minuten € 135,89 

Niet verzekerde zorg kost per standaard consult van 45 minuten € 131,82  (‘Niet-basispakketzorg consult ggz’ (code OV0012))

Praktijk Vesta maakt net als het Zorgprestatiemodel  gebruik van de term “planning = realisatie”. Dit principe neemt de tijd die in de agenda is ingepland voor een consult als uitgangspunt voor de declaratie. Bij afwijkingen tot 15 minuten wordt de in de agenda geplande tijd in rekening gebracht. Bijvoorbeeld: wanneer uw afspraak van 45 minuten uitloopt naar 60 minuten dan betaalt u 60 minuten. Als voor uw afspraak 45 min is gereserveerd en uw afspraak duurt 35 minuten, dan betaalt u de gereserveerde tijd. Als uw afspraak 29 minuten zou duren dan wordt een consult van 30 minten in rekening gebracht. 

Deze fases en bijbehorende tarieven worden in dit document meer in detail toegelicht.

 

Gecontracteerde zorg 

Voor 2024 heeft Praktijk Vesta een contract afgesloten met  de volgende zorgverzekeraars: 

  • DSW
  • Zorg en Zekerheid

Wanneer je bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd bent, heb je recht 100% vergoeding, min het verplichte eigen risico van €385 per kalenderjaar. De factuur wordt direct naar je zorgverzekering gestuurd.

 

Ongecontracteerde zorg

Met de meeste zorgverzekeraars heeft Praktijk Vesta geen contract afgesloten. De factuur wordt maandelijks naar u verstuurd, en niet naar uw verzekering. U kunt deze factuur vervolgens zelf indienen bij je zorgverzekeraar, zodat u een bepaald percentage vergoed krijgt. Als u een restitutiepolis heeft, dan wordt ongeveer 90-100% van de factuur vergoed. Bij een naturapolis of combinatiepolis ligt de vergoeding meestal rond de 60-80%. Wat u precies aan vergoeding terugkrijgt kun je het beste even navragen bij uw verzekering. Houd ook bij de niet-gecontracteerde zorg rekening met het verplichte eigen risico van €385 per kalenderjaar .

Hier vindt u een overzicht https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024/

 

Niet verzekerde zorg

Niet alle zorg wordt in 2024 vergoed. Behandeling van bijvoorbeeld relatieproblematiek, aanpassingsproblemen en rouwverwerking wordt niet door de verzekering vergoed. U betaalt de behandeling in dit geval zelf.

Als u zelf wilt betalen kunt u gewoon bij Psychologie Praktijk terecht voor behandeling. 

Soms kan een behandeling vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dat kunt u navragen bij uw ziektekostenverzeraar.
Bij werkgerelateerde problematiek kunt u  ook bij uw werkgever informeren naar de vergoedingsmogelijkheden.

Na de intake of diagnose zal een schatting van duur en  hoogte van de kosten van de gewenste behandeling met u besproken worden. 

Het tarief voor niet verzekerde zorg is €131,82 per consult van 45 minuten

Dit is het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde  tarief ‘niet basispakketzorg consult'. De consulten worden maandelijks bij u in rekening gebracht. U betaalt dus zelf en kunt de factuur niet indienen bij uw zorgverzekering. 

 

Niet op de afspraak verschenen of te laat afgezegd

Als u meer dan 24 uur van tevoren afzegt (per mail, telefoon, sms) worden geen kosten in rekening gebracht.  Wanneer u minder dan 24 uur van tevoren afzegt, of niet op een afspraak verschijnt, dan wordt € 60,– in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door een zorgverzekeraar.