Kosten

Voor clienten tot 18 jaar:

Vanaf 1 januari 2015 is er een onderscheid in de financiering voor jeugdigen en volwassenen. Vanaf dat moment valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat betekent voor uw kind dat de behandeling in mijn praktijk wordt vergoed door de gemeente waar uw kind woont. Facturen worden direct naar de gemeente verstuurd. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts nodig. 

Voor clienten vanaf 18 jaar:

Ik werk sinds 1 januari 2015 contractvrij. Dat betekent dat ik geen contracten met de zorgverzekeraars heb afgesloten. Ik wil hiermee afstand nemen van de toenemende invloed die de zorgverzekeraars hebben op de inhoud van mijn beroepsuitoefening. Een voorbeeld hiervan is dat zorgverzekeraars een zogenaamd omzetplafond vaststellen, zodat het kan zijn dat ik in de loop van het jaar door het door hen vastgestelde budget heen ben en geen nieuwe cliënten van de betreffende verzekeraar meer kan aannemen. Ook worden er strenge eisen gesteld aan de hoeveelheid korte, middellange en intensieve behandeltrajecten die ik mag afsluiten. Allemaal zaken die veel tijd en energie kosten. Deze tijd en energie besteed ik liever aan het optimaliseren van de kwaliteit van mijn werk.

Meer informatie over contractvrij werken vindt u op de website https://contractvrijepsycholoog.nl

Wat betekent het voor mijn cliënten dat ik contractvrij werk?

Per 1 januari 2020 is mijn tarief  €105,- per sessie. Dit is conform de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Afhankelijk van de ernst en complexiteit wordt tijdens de intakefase ingeschat welke behandeling u nodig heeft (kort, middel of intensief). Onderstaand vindt u de door de overheid vastgestelde zorgproducten:

- Kort = 2 tot en met 5 gesprekken 

- Middel = 6 tot en met 8 gesprekken

- Intensief = 9 tot en met 12 gesprekken

Aan het eind van uw behandeltraject ontvangt u een officiele eindnota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u van deze rekening vergoed krijgt, hangt af van de polis die u hebt afgesloten. Het is dus van belang om in uw verzekeringsvoorwaarden te kijken of uw huidige polis de gesprekken bij een ‘contractvrije’ zorgverlener vergoedt. Over het algemeen geldt dat een restitutiepolis 100% van de rekening vergoedt. Om zeker te zijn, adviseer ik u om de polisvoorwaarden goed na te lezen of na te vragen.

Via deze link vindt u meer informatie over de restitutiepolissen:

https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2020

 

Onderscheid verzekerde en niet-verzekerde zorg

Er is een onderscheid tussen verzekerde en niet-verzekerde zorg. De zorgverzekeraars vergoeden bijvoorbeeld niet langer de behandeling van werkproblemen, aanpassingsproblemen en relatietherapie. Wilt u in verband met deze problematiek toch een aantal behandelsessies afspreken, dan zult u deze zelf moeten betalen. 

Als er wel sprake is van verzekerde zorg, heeft u een uitgebreide verwijsbrief nodig van uw huisarts om in aanmerking te komen voor de vergoeding door uw verzekeraar. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek wordt ingeschat welke behandeling u nodig heeft (kort, middel of intensief). 

 

Bent u plotseling verhinderd? 

Belt u dan op werkdagen 48 uur van te voren af. Ik heb dan de mogelijkheid een afspraak met iemand anders te maken. Belt u niet af, of te laat, dan wordt er €45 in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door uw verzekering.

 

Voor optimale werking van deze website worden cookies gebruikt Lees ons cookiebeleid