Kosten

 

Voor clienten tot 18 jaar:

Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de jeugdzorg. Vanaf dat moment valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat betekent voor uw kind dat de behandeling in mijn praktijk niet meer door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Ik maak deel uit van een (grote) groep vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen, die zich hebben verenigd om een betere gesprekspartner bij de gemeente te zijn. Ik heb inmiddels contracten afgesloten met de gemeente Den Haag (en omstreken), zodat de behandeling van uw kind door de gemeente zal worden vergoed. 

 

Voor clienten vanaf 18 jaar:

Ik werk sinds 1 januari 2015 contractvrij. Dat betekent dat ik geen contracten met de zorgverzekeraars heb afgesloten. Ik wil hiermee afstand nemen van de toenemende invloed die de zorgverzekeraars hadden op de inhoud van mijn beroepsuitoefening. Een voorbeeld hiervan is dat zorgverzekeraars een zogenaamd omzetplafond vaststellen, zodat het kan zijn dat ik halverwege het jaar door het door hen vastgestelde budget heen ben en geen nieuwe cliënten van de betreffende verzekeraar meer kan aannemen. Ook worden er strenge eisen gesteld aan de hoeveelheid korte, middellange en intensieve behandeltrajecten die ik mag afsluiten. Allemaal zaken die veel tijd en energie kosten. Deze tijd en energie besteed ik liever aan het optimaliseren van de kwaliteit van mijn werk.

Meer informatie over contractvrij werken vind je op de website www.zorgvoorkwaliteit.nu

 

Wat betekent het voor mijn cliënten dat ik contractvrij werk?

Het tarief voor een sessie is €95,-

Afhankelijk van de ernst en complexiteit wordt tijdens de intakefase ingeschat welke behandeling u nodig heeft (kort, midden of intensief). Onderstaand vind u de door de overheid vastgestelde zorgproducten:

- Kort = 2-5 gesprekken

- Midden = 6-8 gesprekken

- intensief - 9-12 gesprekken

 

Declareren

Na het beëindigen van uw behandeltraject ontvangt u een officiële eindnota die u kunt indienen bij uw verzekeraar. Of en hoeveel u van deze rekening vergoed krijgt, hangt af van de polis die u hebt afgesloten. Het is dus van belang om in uw verzekeringsvoorwaarden te kijken of uw huidige polis de gesprekken bij een ‘contractvrije’ zorgverlener (met een BIG-registratie) vergoedt. Over het algemeen geldt dat een restitutiepolis 100% van de rekening vergoedt. Om zeker te zijn, adviseer ik u om de polisvoorwaarden goed na te lezen of na te vragen.

Meer informatie over contractvrij werken vindt u op de website www.zorgvoorkwaliteit.nu.

 

Onderscheid verzekerde en niet-verzekerde zorg

Er is een onderscheid tussen verzekerde en niet-verzekerde zorg. De zorgverzekeraars vergoeden bijvoorbeeld niet langer de behandeling van werkproblemen, aanpassingsproblemen en relatietherapie. Wilt u in verband met deze problematiek toch een aantal behandelsessies afspreken, dan zult u deze zelf moeten betalen. 

Als er wel sprake is van verzekerde zorg, heeft u een uitgebreide verwijsbrief nodig van uw huisarts om in aanmerking te komen voor de vergoeding door uw verzekeraar. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek wordt ingeschat welke behandeling u nodig heeft (kort, middel of intensief). 

 

Bent u plotseling verhinderd? 

Belt u dan op werkdagen 48 uur van te voren af. Ik heb dan de mogelijkheid een afspraak met iemand anders te maken. Belt u niet af, of te laat, dan wordt er €45 in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door uw verzekering.

 

Voor optimale werking van deze website worden cookies gebruikt Lees ons cookiebeleid