Jongeren  -  Gezinnen  -  Ouders  -  Partners

Voor wie ?

Jongeren

 • angstproblemen (bijvoorbeeld faalangst, sociale angst, verlegenheid)
 • stemmingsproblemen (bijvoorbeeld somber, snel geïrriteerd of boos zijn)
 • identiteitsproblemen
 • gedragsproblemen (bijvoorbeeld spijbelen, stelen, liegen) 
 • rouwverwerking
 • traumaverwerking (EMDR)

Volwassenen

 • angstproblemen (bijvoorbeeld sociale angst, verlegenheid)
 • stemmingsproblemen (bijvoorbeeld somber, snel geïrriteerd of boos zijn)
 • identiteitsproblemen
 • rouwverwerking
 • traumaverwerking (EMDR)

Gezinnen

 • problemen rond echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen
 • problemen rond de gezagsverhoudingen (bijvoorbeeld moeite met grenzen stellen, regels hanteren)
 • problemen met de onderlinge communicatie (bijvoorbeeld veel onderlinge ruzies, uit elkaar gegroeid zijn)
 • rouwverwerking in het gezin

Ouders (van kinderen en jongeren)

 • opvoedingsproblemen (bijvoorbeeld het niet op één lijn zitten van de beide ouders, regels stellen en hanteren)
 • omgaan met psychologische of psychiatrische problematiek van uw kind (zoals ADHD, aan autisme verwante stoornissen, gedragsstoornis of oppositionele gedragsstoornis)

Partners

 • communicatieproblemen (bijvoorbeeld terugkerende conflicten)
 • vastzittende patronen binnen de relatie
 • omgaan met een nieuwe fase in de relatie (bijvoorbeeld na de geboorte van de kinderen, na het pensioen)
 • intimiteitsproblemen