Jongeren  -  Gezinnen  -  Ouders  -  Partners

Jongeren

  • angstproblemen (bijvoorbeeld faalangst, sociale angst, verlegenheid)
  • stemmingsproblemen (bijvoorbeeld somber, snel geïrriteerd of boos zijn)
  • identiteitsproblemen
  • gedragsproblemen (bijvoorbeeld spijbelen, stelen, liegen) 
  • rouwverwerking